ภาพให้คำปรึกษา

บริษัท เดอมาลิงค์ จำกัด20150707_162333การเยี่ยมชม บริษัท เดอมาลิงค์ จำกัด เพื่อวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเจาะตลาดในเวียดนาม

20150715_174534

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมการตลาดออนไลน์ ของ บริษัท เดอมาลิงค์

20150715_161610

ระดมสมองเพื่อจัดทำแผนการค้าและการลงทุนของ บ.เดอมาลิงค์ จำกัด

บริษัท นิเคโอะ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

20150615_103051

วิเคราะห์ข้อมูล ถั่วดาวอินคา ผลิตภัณฑ์เลอค่าของบริษัท นิเคโอะ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

20150615_163248

การถ่ายภาพสินค้าเพื่อจัดทำเว็บไซต์

20150615_163304 (1)

จัดทำเว็บไซต์ https://nikothailand.wordpress.com/

บริษัท เจ วัน คอสเมติก จำกัด

20150619_112350

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

20150630_160256

การจัดทำแผนการค้าและการลงทุน
20150630_122119

การออกแบบสื่อธุรกิจเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการ

บริษัท เอ จี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

20150708_155647การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาด
20150729_130653จัดทำแผนการค้าและการตลาดเพื่อเจาะตลาดเวียดนาม

บริษัท เคเอชซี เทรดดิ้ง จำกัด

20150729_130714การพัฒนาข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์

20150722_130910

การจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุุรกิจ https://metalidea.wordpress.com/

บริษัท กุลธร เมททัล โปรดักส์ จำกัด

20150721_105633-1

ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำเว็บไซตืเพื่อประชาสัมพันธุรกิจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s